Tag : plütonyum

ATOM PİLİ NEDİR? Atom enerjisi elde etme konusunda, nükleer parçalanma sonucu meydana gelen enerjiyi kontrol için kullanılan düzen “atom reaktörü” diye isimlendirilir. Nükleer parçalanma,bil­diğimiz gibi atom çekirdeğinin parçalanması anlamına gelir. Bu parçalanma esnasında, madde tamamen enerjiye dönüştü­rülür. Atom reaktörünün bir ismi de “atom pili” dir. Atom reaktörlerinde elde edilen enerji çoğunlukla sıcaklık şeklindedir. Sözkonusu sıcaklığı, ..

Read more

YAPAY ELEMANLAR NEDİR? Yapay elemanlar, siklotron, betatron, vb. atomik makinelerle özel işlemler sonucu üretilen kimyasal elemanlardır . Bunların hepsi atom tablosunda uranyumun ötesinde yer alır. İçlerinde en yaygın ölçüde bilinen ve en önemli eleman, atomik sayısı 94 olan plütonyum’dur. Bu eleman atom bombalarının yapımında ve atomik kuvvet santrallerinde kullanılır. Yapay elemanlar, atom alanındaki çalışmaların gelişmesi ..

Read more