ATOM PİLİ NEDİR?

  Fen

ATOM PİLİ NEDİR?

Atom enerjisi elde etme konusunda, nükleer parçalanma sonucu meydana gelen enerjiyi kontrol için kullanılan düzen “atom reaktörü” diye isimlendirilir. Nükleer parçalanma,bil­diğimiz gibi atom çekirdeğinin parçalanması anlamına gelir. Bu parçalanma esnasında, madde tamamen enerjiye dönüştü­rülür. Atom reaktörünün bir ismi de “atom pili” dir.
Atom reaktörlerinde elde edilen enerji çoğunlukla sıcaklık şeklindedir. Sözkonusu sıcaklığı, yakıtla elde edilen sıcaklığı kullandığımız gibi kullanabiliriz. Bu bakımdan en önemli avantajı Çok küçük bir uranyum parçasının çok uzun ömürlü bir ener­ji meydana getirmekte yararlı olmasıdır. Atom pili bir pat­lamaya meydan vermeksizin atom enerjisinin serbest kalma­sını sağlar. Başka türlü söylemek gerekirse, atom pili, atom enerjisini patlamasız olarak ortaya çıkaran araçtır.
Atom pili ile, doğrudan doğruya atomların parçalanması sonucu meydana gelen ısı şeklinde enerji elde edilir. Burada parçalanma kadmiyum çubuklarla kontrol altına alınmıştır. Yani patlama böylece engellenmiştir. Atom pilinde U-235 (uranyum izotopu) parçalanınca plütonyum haline gelir. Fakat plütonyum da parçalanmaya müsait bir elemandır. Dolayısıyla atom pilinde ham madde devamlı olarak kendiliğinden yenilenir. Öyle ki, 450 gram uranyum, 15 ay süreyle 1000 kilovat saatlik enerji verebilir.
Kadmiyum kontrol çubukları sayesinde, pildeki sıcaklık belirli bir düzeyde tutulmaktadır. Ayrıca, bu çubuklar ileri geri hareketlerle ayarlanabilirler. Böylece, çubukların az veya çok nötron emmesi sağlanır. Çekirdek parçalanması­nın meydana getirdiği ısı için devamlı bir ayarlama söz konusu olur. Atom pillerinde çubuklar halinde yakıt kullanılır. Bu yakıtlar grafitten bloklarla çevrelenmiştir .Ağır su içine daldırılmış da olabilirler. Grafit ve ağır su, yatıştırıcı etki yarayır. Bir başka deyişle, nötronların hareketlerini frenler. Kadmiyum çubukların kontrol unsuru olarak kullanılmasının nedeni bu metalin nötronları kolay tutan bir madde özelliğine sahip olmasıdır.
Pilde üretilen yüksek sıcaklığın meydana getirdiği buhar bir elektrik üretim santralındaki türbinleri çevirmekte ya­rarlı olur. Atom pillerinden, tıpta kullanılan radyoaktif izotoplar için de yararlanılmaktadır. Ayrıca, gereği gibi düzenleme yapılarak, uranyum-238 ve toryum-232 gibi yeni nük­leer yakıtların elde edilmesinde de kullanılırlar.

Bir Cevap Yazın