Tag : çöl

KARANLIK KITA NERESİDİR? Büyüklük bakımından kıtalar arasında ikinci durumdaki Afrika, bazı çevrelerde hâlâ “Karanlık Kıta” diye anılmakta­dır. Bunun nedeni, Afrika’nın yakın sayılabilecek bir tarihe kadar yeterince tanınmamış olmasıydı. Büyüklüğü tüm Avru­pa’nın üç katını aşan Afrika, Asya’ya dar bir kara şeridiyle bağlıdır. Bu ince kara parçası da Süveyş Kanalı ile kesilmiş durumdadır. Daha yukarda değinmiş olduğumuz ..

Read more

DEVE SU İÇMEKSİZİN NE KADAR YAŞAYABİLİR? Eskiden otomobiller, uçaklar yokken, Asya’nın ve Afrika’nın çöllerini aşmak için kullanılan tek araç vardı. Uçsuz bucaksız, güneşle yanıp kavrulan çölleri aşmak için sadece deveden yararlanılırdı. Devenin “çöl gemisi” diye tanımlanması bu yüzdendir. Devenin çölde yaşayabilmesini,uzun ve zorlu yolculuklara dayanıklılığını sağlayan yapısal özelliklerinin arasında biri belki de en önemlisi hörgücüdür. ..

Read more