Tag : afrika

PİGMELER NEREDE YASAR? Coğrafya derslerinde öğrendiklerimizden, kitaplarda, ga­zetelerde okuduklarımızdan, Afrika’nın ekvator kuşağına denk düşen bölgesinin yoğun ormanlar örtüsüyle kaplı olduğunu bi­liriz. Bu yoğun ormanların yer yer seyreldiği açıklıklarda kü­çük Pigme kabileleri yaşar. Pigmeler boy ve yapı bakımından dünyanın en küçük insanlarıdır. Bir zamanlar Afrika’da yaşamış olan çok eski bir ırkın soyundandırlar. Bu küçük in­sanlar bugün ..

Read more

KARANLIK KITA NERESİDİR? Büyüklük bakımından kıtalar arasında ikinci durumdaki Afrika, bazı çevrelerde hâlâ “Karanlık Kıta” diye anılmakta­dır. Bunun nedeni, Afrika’nın yakın sayılabilecek bir tarihe kadar yeterince tanınmamış olmasıydı. Büyüklüğü tüm Avru­pa’nın üç katını aşan Afrika, Asya’ya dar bir kara şeridiyle bağlıdır. Bu ince kara parçası da Süveyş Kanalı ile kesilmiş durumdadır. Daha yukarda değinmiş olduğumuz ..

Read more

AMERİKA AFRİKA’DAN NE ZAMAN KOPTU? Aynı zamanda cesur, cüretkâr bir kâşif ve jeolog olan ünlü Alman meteoroloji uzmanı Alfred Wegener’in (1880-1930), “kıtasal sürüklenme” teorisi, bilim dünyasında uzun ve hararetli tartışmalara yol açmıştır. Bir atlastaki haritalara dikkatle bakacak olursak, Wegener’in teorisini destekleyen, hatta pekiştiren bazı noktalar gözümüze ilişecektir. Örnek olarak Atlas Okyanusunu da kapsayan bir haritayı ..

Read more