PARMAK İZİ NE ZAMAN KULLANILDI?

  Genel Kültür

PARMAK İZİ NE ZAMAN KULLANILDI?

İnsanlar uzun sayılabilecek bir süreden beri parmak izlerinin değişik biçimlerde olduğunu bilmektedirler. Gerçekten de Çinliler yüzlerce yıl parmak izinden çeşitli amaçlarla ve değişik şekillerde yararlanmışlardı.

Fakat parmak izinin suçluların araştırılması ve bulunması bakımından bilimsel bir değer kazanması, geçmişin karanlıklarında kalmayan yakın bir tarihte başlamıştır. Parmak izinin suçluların teşhisi bakımından kullanılmasını ilk olarak öne süren kimse, 1880 yılında İngiltere’de Dr. Henry Faulds’dur.

1892’de ünlü bir İngiliz bilim adamı olan Sör Francis Galton, iki parmak izinin birbirine benzemediğini bilimsel bir gerçek niteliğiyle ortaya koydu. Parmak izi kayıtlarıyla ilk koleksiyonu yapan da aynı kişidir.

İngiliz Hükümeti, Sör Francis Galton’un ortaya sürdüğü şeyle yakından ilgilendi ve suçluların parmak izlerinden araştırılıp bulunmalarını hedef tutan, bu doğrultuda çalışmalar yapacak bir komisyonun kurulmasını istedi. Söz konusu komisyonun üyelerinden biri olan Sör Edward Henry, sonradan ünlü İngiliz örgütü Scotland Yard’ın başına getirilmiştir.

Sör Henry, parmak izlerinin alınması ve sınıflandırılması için bir sistem uyguladı. Sistemin uygulanması çok ağırdı. İki gurup parmak izinin karşılaştırılması dünyanın zamanını alı­yordu. Oysa polis soruşturmalarında ve suçlunun bulunmasında zamanın nice önem taşıdığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Sör Henry’nin sistemine göre, bütün parmak izleri çizgilerin şekillenişine dayanan tiplere ayrılıyordu. Örnekte sabit noktalar arasında kalan kabarık çizgiciklerin sayılmasıyla, 10 parmağın her birini belirli bir guruba koymak olanağı vardı. Tam bir sınıflandırma için, 10 parmak bir ünite olarak kabul ediliyordu. Sistemin geliştirilmesiyle, parmak izleri dosyalan­maya başladı.

Halen FBI arşivinde 100.000.000 parmak izi kartı bulun­maktadır.

BENZER YAZI  BİR KURBAĞA NE KADAR SIÇRAYABİLİR?

Bir Cevap Yazın