MİGREN NEDİR?

  Sağlık

MİGREN NEDİR?

Genellikle başın bir yarı kesiminde hissedilen ve nöbetler halinde gelen değişik bir başağrısı türüdür. Nöbetin geldiğini duyuran ve çoklukla görme duyusunu da etkileyen belirtiler dönemi yarım saat, ender olarak daha fazla sürer. Bazı durumlarda mide bulantısının, hatta kusmanın eşlik ettiği migren hayli uzayabilir (ortalama 6 saat). Daha yukarıda değinmiş olduğumuz gibi başın bir yarısında etki gösterdiğinden halk arasında yaygın bir deyimle “yarım başağrısı ” diye tanımlanır.
Ender olarak yüz ve ellerde garip duyular, konuşmada düzensizlik, halsizlik, geçici felci andıran belirtiler görülen migren olaylarına da rastlanır. Modern tıp, migrenin belirli bir sebep olmaksızın ya da başka bir hastalığın yan etkisi niteliğiyle ortaya çıkabileceğini açıklamıştır. Gene bu açıklamaya göre, belirli bir neden olmaksızın ortaya çıkan migren kalıtsaldır. Yani migreni olan kimselerin çocuklarında aynı hal devam eder. Daha yeni ve üzerinde tartışmalar yapılan bir başka kuram, migren nöbetlerinin allerjikbir tepki türü olduğunu öne sürmektedir.
Migren olaylarında en ilginç yön, bu şiddetli baş ağrılarının daha ziyade zeki, sanatçı, düşünür gibi yaratıcı kişilerde görülmesidir. Özellikle değinilmesi gereken başka bir nokta, nöbetlerin kadınlarda daha yaygın ve sık oluşudur. Migrenin tedavisi gerçekten güçtür. Zaten belirli ve kesin bir tedavi yöntemi sözkonusu değildir. Her olayda, nöbetin özelliklerine ve hastaya göre ayrı tedavi yöntemi uygulanır. İlk uygulama, şiddetli ve dayanılmaz ağrıyı nisbeten kontrol altına alacak ağrı kesicilerin verilmesidir. Bu hastalıktan yakınan kimseler aşırı yorgunluktan, endişe ve tedirginlikten uzak kaldıkça, beslenme rejimlerinde belirli yiyeceklere yer vermedikleri süre, migrenin daha seyrek tekrarladığı bir gerçektir. Fenobarbiton ya da hafif bir sakinleştiricinin düzenli şekilde alınması, bazı kimselerde nöbet sayısını azaltır. Ağrı süresinin kısaltılması bakımından en etkin tedbir aspirin almaktır.
Migren genellikle buluğ çağında belirir. Nöbetin devamı süresince verdiği rahatsızlık bir yana, genel sağlık ya da zeka durumunda olumsuz bir etkisi yoktur.

Bir Cevap Yazın