BALİNA NASIL AVLANIR?

  Genel Kültür

BALİNA NASIL AVLANIR?

Balinalar hakkında söylenebilecek en ilginç şey, hayatlarını denizde geçirdikleri halde bunların gerçekte balık olmadığıdır. Daha açık söylemek gerekirse, yeryüzünde bilinen hayvanların en büyüğü olan balina aslında “memeliler” gurubuna giren bir canlıdır.
Balinalar soluk almak için sık sık su yüzüne çıkarlar. Açık denizlerdeki gemiciler tarafından görülmeleri, özellikle balina avcıları tarafından izlenilmeleri de, soluk alıp vermek için su yüzeyine çıktıkları zamana rastlar.
Balina avı çok eski zamanlardan beri sürdürülen uğraştır. Büyük bir olasılıkla, Taş Devri adamları küçük boy balinaları, yunus balıklarını avlarlardı. Eskimolar ve Kuzey Amerika Kızılderilileri de çok eskiden beri bu işi yapmaktadırlar. Ancak aradan geçen zamanla gelişen, dev adımlarla ilerleyen teknoloji, balina avcılığı alanında da büyük yenilikler, kolaylıklar sağlamıştır.
Balina avı için temel ilke, bu işte kullanılan gemilerin çok sağlam olmasıdır. Ayrıca, balina avcı gemilerinde çalışan kimselerin de zorlu, koşulları gerçekten ağır bir hayata dayanabilecek kadar güçlü ve işlerinde ustalaşmış adamlar olmaları gerekir. Balina avının özelliklerinden biri, belki de birincisi av seferlerinin çok uzun sürmesidir.
1900 yıllarına kadar, balina avı büyük yelkenli gemilerle yapılıyordu. İzlenen balinalar yüze çıktığında, gemilerden büyük filikalar indirilirdi. Usta ve süratli kürekçilerin kürek çektikleri filikalarda zıpkıncılar bulunurdu.
Günümüzde balinalar daha küçük yapıda ve eskiye oranla çok yollu gemilerle avlanmaktadır. Sözkonusu gemilerin hareket, manevra olanakları çok yüksek düzeydedir. Geminin baş tarafında zıpkın atan özel yapıda bir top vardır. Zıpkının ucunda etkisi çok yüksek patlayıcı madde bulunur. Bu zıpkının çarpmasıyla, balina hemen ölür. Eski teknikle balina avında, kürekçilerle balinalar arasındaki yarış sık sık, kötü sonuçlar verirdi. Bir ucundan sağlam iple bağlı zıpkının saplandığı balinanın hızla sürüklediği filika, hayvanın sert, şiddetli hareketleri yüzünden devrilebilirdi.
Modern balina avı tekniğinde, sürüler halindeki balinaların avına birkaç gemiyle çıkılır. Bu küçük filodaki büyük fabrika gemisinde, avlanan balinalar kesilir. Gerektiği gibi parçalara ayrılır. Balina avında temel amaç olan yağın çıkarılması için özel bir işlem uygulanır.

Bir Cevap Yazın