KAĞIDIN NASIL YAPILDIĞINI KİM BULDU?

  Genel

KAĞIDIN NASIL YAPILDIĞINI KİM BULDU?

Bir parça kağıt alın ve her iki yönde yırtın. Böylece iki gerçeğin farkına varacaksınız. Kağıt bir yönde ötekinden daha kolay yırtılmaktadır. Yırtık kenardan kağıdın dokusundaki lifimsi uçlar belirmiştir.

Bu iki nokta iki gerçeği ortaya koymaktadır; (1) Kağıt makinede yapılmıştır. Yoksa her yönde aynı kolaylıkla yırtılacaktı. (2) Söz konusu kağıt, çok ince, lif lif iplikçiklerin dokulaştırdığı bir yapıya sahiptir. Bu fiberler (lif lif iplikçik­ler), kağıdın yapısını oluşturan temel unsur selüloz zerre­ciklerin örgüsüdür.

İnsanlar, kağıdın bulunmasından önce de üzerine yazı yazacak materyale sahiptiler. 4000 yıl önce, Mısırlıların papi­rüs yapraklar üzerine yazı yazdıkları tarihin güvenilir kay­naklarından bilinmektedir. Mısırlılar papirüs yapraklarını koparıyor, düzlüyor ve karşılıklı çubuklar arasına geriyorlardı.

Fakat ne olursa olsun bu kağıt değildi. Bildiğimiz anlamda kağıt, 105 yılında, Çin’de Ts’ai Lun adında bir adam tarafın­dan bulunmuştur. Ts’ai Lun, ilk kağıdı dut ağacının iç kabuğundan yapmıştı.

Çinliler dut ağacı gövdesinin iç kabuğunu elyafı ayrılsın diye suya koyuyorlardı. Kabuğun elyafı ayrışınca da, bu çorbamsı, sulu maddeyi, dibi ince bambu çubuklardan örülü tep­silere alırlardı. Belirli sürede su çekiliyor ve düz, kuru ze­min üzerinde yumuşak, hamurumsu materyal kalıyordu. Aynı hamurda bambu ve eski paçavralar da kullanılmaktaydı. Za­manla yöntemlerini geliştiren Çinliler kağıt yapımında daha başarılı oldular.

BENZER YAZI  SENDİKALAR NASIL KURULDU?

Bir Cevap Yazın