İLK TANKI KİM YAPTI?

  Genel Kültür

İLK TANKI KİM YAPTI?

Modern savaşlarda piyadenin desteği ve saldırı bakımından çok etkin bir silahlı araç olan tank, gerçek anlamda ilk kez I.Dünya Savaşında kullanılmıştır. Tankların icadında ve kullanılmasında çıkış noktası, düşman cephesini yarmak amacıyla her türlü arazide hareket edebilecek, üstelik, karşı ateşten korunabilecek şekilde zırhlı bir saldırı aracı bulmaktı.
Modern tanklarda gücü yaklaşık olarak 1000 BG (beygir gücü)’nü bulan motoru çalıştırmak için benzin ve ağır yağdan yararlanılır. Bu tip bir tankla kıyaslayınca, I.Dünya Savaşında kullanılan ilk tanklar gerçekten hantal ve ilkel izlenimi verir. Güvenilir kaynaklara göre, ilk tankların yapımına 1915 yılında başlanmıştır. Bu yapımla ilgili tasarıya ilişkin çalışmalar, Fransa ve İngiltere’de ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak sürdürülüyordu. Fransa’da General Estienne’in fikirleri ve bu fikirlere yandaş olarak Brillie’nin deneyleri, Amerikan traktörünün bazı uygulamalarla “Şnayder” tipi “saldırı aracı” adı altında ortaya çıkması sonucunu verdi. Öte yandan, İngiltere’de de Swinton, Backon gibi mühendisler çalışmalarını hızlandırmışlardı. Bu tasarıyı destekleyen Çörçil’in de çabalarıyla, buluşun gizli kalması için “tank” yani “sarnıç” adı verilen ilk Mark I tankı gerçekleştirildi. 1916 yılının 2 Şubat günü, Hatfield ordu merkezinde ilk deneme yapıldı. Etkin ve sürpriz niteliğinde bir saldırı İçin çok sayıda tank yapımına karar verilmişti. Fakat İngiliz komutanları beklemek taraflısı değildiler. 15 Eylül 1916 da Somme ‘deki mevzif bir hareket esnasında 49 adet Mark I tankı ileri sürüldü. Daha sonra, İngilizler orta yapıda tankların ilk dizisi olan Whiffet tanklarını kullandılar. Bunların ağırlığı 14 ile 20 ton, menzili 100 kilometreydi. 1918 yılında, Fransızlar Renault FT tanklarının seri yapımına başladılar. Aynı yıl girişilen büyük saldırı hazırlıkları, ağır tankların varlığını gerektirmişti. Nitekim Fransızların FCM IA tankının ağırlığı 42 tondu. 105’lik bir topla donatılmıştı. Sonradan yapılan FCM IIC tankı, 68 ton ağırlığıyla bunu da geçti. Gene 1918 içinde İngiltere’de yapılan Mark V tankı 1930 yılına kadar hizmette kalmıştır.
II. Dünya Savaşında, daha önceki savaştan denenmiş uygulamalar göz önünde tutularak tanklara çok önem verildi. Almanlar “Panter” ve “Taygır” tanklarıyla çok olumlu sonuçlar aldılar. Fransızlar FT, Ruslar T34, Amerikalılar değişik tip “Şerman” tanklarını, İngilizler “Senturion” ları gene Amerikalılar “Patton” tanklarını yaptılar. Artık deneme, gözlem döneminden çıkılmış, hızlı ve aralıksız bir geliştirme dönemine girilmişti. Uygulamalarda amaç, hızlı hareket, menzil büyüklüğü, korunma üstünlüğü ve ateş gücü üstünlüğünü bağdaştırmaktı.
Buna karşılık, tanklara karşı savunma ve tankları yoketme amacını güden silahlar ortaya çıktı.

Bir Cevap Yazın