FİLM NASIL SESLENDİRİLİR?

  Sinema

FİLM NASIL SESLENDİRİLİR?

Sesin Film üzerine kaydı

Sesin Film üzerine kaydı

İlk filmler sessizdi. Bu filmler bir sinema salonunda gösterildiği zaman, seyirciler oyuncuların söylediklerini işitmez, bunun yerine perdeye yansıtılan kelimeleri okurlardı. Aradan zaman geçince, ilk sesli filmlerde gramofon plakları kullanıldı. Bu plaklar sayesinde, seyirciler filmde olup biteni (gördükleri görüntülerin düzenine uygun olarak) izleyebilmekteydiler. Filmler yapılırken, konuşmalar da disklere kaydediliyordu. Sinema salonunda bir film gösterildiği zaman, sözkonusu plaklar çalınıyor ve hoparlörler bunu bütün salona duyuruyordu. Bazen filmle çalınan plak arasında uyumsuzluk olur,oyuncuların söyledikleriyle görülen şeyler birbirini tutmazdı. Başka türlü söylemek gerekirse, filmdeki görüntülerle plaklarda söylenenler arasında eşzamanlılık sağlanamazdı. En sonunda, şimdiki filmlerde olduğu gibi sesin elektronik olarak filmlerin kenarına kaydedilmeye başladı.
Elektronik ses kaydı işleminde, bir film yapılırken, bir mikrofon da resmi çekilen (görüntüsü tespit edilen) sahnelerdeki oyuncuların konuşmalarını ve diğer sesleri zapteder. Mikrofon, sesi gücü değişen elektrik akımına dönüştürür. Bu akım, iki elektro-mıknatıstan oluşan bir düzene gider. Basit bir tanımlamayla, bu düzen aralarındaki açıklık azalıp çoğalan düz iki metal parçadan meydana gelmiştir. Mikrofondan gelen akım kuvvetliyse, elektro-mıknatıslar metal parçalarını çeker, aralarındaki açıklığın büyümesine sebep olurlar . Akım zayıf olduğu zaman, düz metal parçalara bağlantılı yaylar onları birbirine doğru iter. Aralarında bulunan açıklık daralır, küçülür. Bir elektrik lambasından düşen ışık ışını, direk (doğrudan doğruya) bu açıklığa yöneltilmiştir. Devamlı olarak açılıp kapanan aralıktan geçer. Elektrik akımının gücüne göre açıklığı değişen (açılıp kapanan) aralıktan geçen ışık özel bir düzenle filmin kenarına çarpar. Filim develope edildiği zaman, genişleyip daralan açıklıktan geçen değişik, miktarda ışık, filmin kenarında ışıklı ve karanlık kesimler olarak görülür. Bu kesimler bir dizi halindedir ve “ses izi”diye tanımlanır.

Sesin Film üzerinde duyulması

Sesin Film üzerinde duyulması

Bir Cevap Yazın