EN BÜYÜK HAYVAN HANGİSİDİR?

  Genel Kültür

EN BÜYÜK HAYVAN HANGİSİDİR?

Karada yaşayan hayvanların en büyüğü fil’dir. Yükseklik­leri 4-5 metreyi, ağırlıkları 4-5 tonu bulan filler vardır.
Filler Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşarlar. Es­kiden çeşitli cinslerinin yaşadığı bilinen filleri, bugün bilim adamları, Afrika ve Asya fili olarak iki cinse ayırmaktadır­lar.
Afrika fili’nin başı vücuduna göre çok küçük kulakları ise çok büyüktür. Alnı dışarıya doğru fırlamış durumdadır. Sırt­larında hafif bir kambur vardır. Dişleri Asya fillerinden daha uzun ve daha kıymetlidir.
Asya fili, vücut yapısı bakımından Afrika filinden daha kü­çüktür. Alnı içeriye doğru çökük durumdadır. Kulakları ve dişleri küçüktür. Bunların beyaz olanlarına “siyam fili” de denir.
Beyaz filler Siyam’da kutsal sayılır. Avlanmaları veya her­hangi bir işte kullanılmaları yasaktır.
Filler genellikle büyük sürüler halinde yaşarlar. İşin en ilginç tarafı, bunların aile yapılarıdır. Bir fil ailesi, bir erkek fil ve sekiz dişi filden meydana gelir. Aileler birleşerek sürüleri oluştururlar.
Bu arada tek başlarına yaşayan fillerinde bulunduğuna de­ğinelim. Bazı filler aileden ve sürüden ayrılarak tek başla­rına yaşarlar. Bunlar avcılar ve civar sakinleri için büyük bir tehlike teşkil eder. Zira tek başına yaşayan fil, sürü ha­linde yaşayan fillerin aksine, öfkeli ve çok saldırgandır. Za­man zaman insanlara da hücum eder.
Filler genellikle sulak ormanlarda ve bataklık kıyılarda yaşarlar. Suyu çok sevdikleri için kurak bölgelerden hoşlan­mazlar. Gündüzlerini ormanların kuytu köşelerinde geçiren filler, karanlığın çökmesi ile sürüler halinde karınlarını do­yurmaya çıkarlar. Genellikle taze ot yerler.
Fillerin ömrü 60-70 yıl kadardır. Ancak daha uzun ömür­lü olanları da görülmüştür. Yeni doğan fil bir metre boyunda olur. 16 yaşında tam gelişmiş duruma gelir.
Asya ve Afrikada tuzaklar kurularak yakalanan filler çeşitli ağır işlerde kullanılır. Genellikle ağır yüklerin taşın­masında fillerden çok istifade edilir. Ayrıca taşıt aracı ola­rak da kullanılırlar. Vahşi fillerin ehlileştirilmesi özel bir bilgi ve tecrübe işidir.
Son yıllarda fil neslinin azaldığını dikkate alan Asya ve Afrika ülkeleri fil avcılığını yasaklamıştır.

Bir Cevap Yazın