BENZİN NASIL ELDE EDİLİR?

  Fen, Genel Kültür

BENZİN NASIL ELDE EDİLİR?

Benzin, ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Renksiz, kendine has kokusu olan, uçucu bir sıvıdır. Temelde karbonlu bir hidrojen bileşiğidir. Çok çabuk yanar. Havayla patlayıcı bir karışım meydana getirir. Yağları, kauçuğu ve başka orga­nik maddeleri eritir. Suda erimez. Çabuk yandığı için motor­larda akar-yakıt olarak kullanılır.
Hafif benzin, orta benzin ve ağır benzin olmak üzere üç tür benzin vardır. Teknoloji çağının uygulamaları, motorlu taşıtların giderek hızla artması, benzine karşı duyulan ihtiyacın da artmasına yol açmıştır.
Benzin elde edilmesindeki uygulamalar şöylece sıralana­bilir :
1- Petrolün ağır yağları yüksek sıcaklık derecesinde ısı­tılıp ayrıştırılır. Birleşik Amerika’da bu yöntemden yararlanılmaktadır.
2- Taşkömürü tozu ve ağır yağlardan yapılmış bir hamur, kalın çelik duvarları olan kaplarda 150 atmosfer basınç altında ve 460 derecede hidrojen ile işlem görür. Benzinin bu yoldan elde edilmesi sentetiktir.
Güvenilir kaynaklar, dünyadaki motorların yüzde doksanın da yakıt olarak benzin kullanıldığı gerçeğini belirtmektedirler. Son zamanlarda, az yer tutan, kolaylıkla taşınan katı benzin yapımının yolları aranmıştır. Bir zamanlar benzin gaz yağına karıştırılırdı. Ancak benzinin kolay patlaması, dikkatsizlik halinde büyük tehlikeler yaratması nedeniyle bu uygulama terk edilmiştir.
Benzinin kimyasal özelliklerini şöylece belirtebiliriz:
Formülü : C8 N18
Yoğunluğu : 0,695-0,770
Kaynama Noktası : 50°
Özgül Ağırlığı : 0.70 – 0.75
Benzin yağları erittiği için, evlerde ve diğer çevrelerde giyecek eşyalarının temizlenmesinde de kullanılır. Su gibi berrak olmasına rağmen, belli belirsiz biraz daha kıvamlı bir sıvıdır.
Katı benzin yapımı için sürdürülen bütün deneyler, henüz pratik bakımdan büyük ölçüde yarar sağlayacak sonuçlara varamamıştır. Bu nedenle, benzin elde edilmesinde temel madde olan ham petrol üretiminin arttırılması, yeni yeni petrol kaynaklarının bulunması için çalışmalar yapılmaktadır.
Yeni kaynakların bulunmaması halinde, tüketimin de giderek artması yüzünden, dünya belki de pek yakında büyük bir benzin yokluğu tehlikesiyle yüz yüze gelecektir.

Bir Cevap Yazın