ARMADİLLO NEDİR?

  Genel Kültür

ARMADİLLO NEDİR?

Armadillo, İspanyolca “zırhlı küçük yaratık” anlamına gelir. Vücudı zırh gibi kemikli bir örtüyle kaplı küçük bir memeli hayvana “armadillo” adının verilmesi de bu nedenledir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyinden, Güney Amerika’nın çok aşağılarına kadar uzanan geniş bölgede on değişik tür armadillo yaşar. Yukarı kesimde yaşayan armadilloların vücutlarının üst kısmı kemikli bir kabukla örtülüdür . Kabuk, baş üzerinde bir, sırtta iki ayrı parça olmak üzere üç kısımdan oluşur. Sırttaki iki parça, ortada bulunan, eğilip bükülebilir, hareketli kuşaklardan yapılmış bir ara kısımla bağlantılıdır.Bu ara kuşak armadillonun eğilip bükülmesini, dönmesini sağlar.
Orta kesimdeki bandların (kuşakların) sayısı, bazan armadilloyu adlandırmak, tanımlamak için yararlı olur. Nitekim yedi,sekiz,dokuz kuşaklı armadillolar vardır. Dokuz bandlı armadillo, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının içinde bulunan tek türdür. “Yumuşak kuyruklular” diye adlandırılan tür hariç, bütün armadillolarda kuyruk da bir zırhla örtülüdür.
Armadilloların en ilginç yönü, dişlerinin mine kaplı olmayıp son derece yumuşak bir yapıda olmasıdır. Bu durum doğanın bir çelişkisi olarak nitelendirilebilir. Sırtı, başı kuyruğu zırhı andıran kemiksi bir örtüyle kaplı bir hayvanın dişlerinin yumuşak bir yapıda olması gerçekten ilginçtir. Armadilloların çoğu sadece bir dizi dişle doğar. Dişlerinin yumuşak yapısı, armadilloların karınca, termit, larva( kurt ) , kabuksuz böcekler gibi yumuşak besinlerle beslenmesini zorunlu kılar. Kolaylıkla tahmin edileceği gibi, bu tür besin yapraklar arasında ve kabarık, yumuşak topraklarda bulunur.
Bazı durumlarda, armadillonun toprağı kazması gerekir. Armadillonun sırtını, kuyruk ve baş kesimlerini zırhımsı bir örtüyle kaplayan, dişlerini yumuşak yapan doğa, bu hayvana, uzun kuvvetli pençeler ve gerçekten güçlü kollar (ön ayaklar) vermiştir. Öyle ki, bir armadillo toprağı bir köpekten daha hızla kazabilir. Düşmanlarından kaçıp sığınmak için bir çukur açarken de bu pençelerinden yararlanır.
Armadilloların düşmanlarına karşı iki korunma yolu vardır. Ya koşarak kaçar, ya da derin, tünelimsi çukurlar açarak saklanırlar. Sadece üç bandlı armadilloların korunma şekli değişiktir. Bu tür armadillo ötekilerden daha ağır olduğu için, yuvarlanıp bir küre halini alır. Kolay diş ve pençe geçmeyen kabuğuyla, hareketsiz bir top gibi öylece durur.

Bir Cevap Yazın