Tag : siraküza

ARŞiMET KANUNU NEDiR? Siraküzalı bilgin Arşimet (Arkhimides) tarafından bulunan bir fizik kanunudur. Kanun, bir sıvı veya gaz içindeki katı bir cismin, yerçekimi kuvvetinin ters yönünde itilme kuvveti etkisinde kaldığı ilkesine dayanır. Arşimet bu kanunu önce su için geçerli olarak ortaya koymuştu. Genelleme sonradan yapılmıştır. Gemilerin suda yüzmeleri bu kanuna dayanarak açıklanır. Büyük matematik ve fizik ..

Read more