Tag : şaşı

ŞAŞILIK NEDİR? İki gözün aynı yönde bakamayışı hali “şaşılık” diye ta-nımlanır. Göz kürelerine hareketlilik sağlayan kaslar normalden az veya fazla çalıştıkları zaman bu “şaşılık”hali belirir. Başka türlü söylemek gerekirse, göz kasları arasında işbirliği olmadığı zaman şaşılık ortaya çıkar. Bu durumda, her iki göz küresini oynatan kasların çalışması aynı düzende değildir. Şaşı olan bir kimse, belirli ..

Read more