Tag : şair nedim

SAADABAT NEDİR? III.Ahmet ve Nevşehirli İbrahim Paşa dönemine rastlayan “Lale devri”, yüzeyde ve üstyapıda bir Batılaşma, sözde ilerilik çabalarından ziyade bir zevk ve sefahat çağı niteliği taşır. Bu devirde, Kağıthane ve çevresinde yapılan âlemler özellikle tarihe geçmiştir. Halk arasında Kağıthane ve burada yapılan alemler için kullanılmasına rağmen, Saadâbat aslında küçük bir sarayı andıran güzel bir ..

Read more