Tag : sadrazam

DİVAN-I HÜMAYUN NEDİR? 1453 yılında İstanbul’un alınmasından sonra, Osmanlı Devleti yönetim düzeninde bugünkü “hükümet”in yerini tutan yürütme örgütüdür. Daha önceleri, Müslüman ve Türk Müslüman devletlerinde yaklaşık olarak aynı görevi yüklenmiş, yetkileri daha sınırlı benzer örgütlerin varlığı da bilinmektedir. Fakat Osmanlı devletindeki “Divan”ın görevleri ve yetki sınırları daha geniş kapsamlıydı. Divan, bugünkü hükümetin, meclis komisyonları ve ..

Read more