Tag : rembrandt

REMBRANDT KİMDİR? 1606 yılının 15 Temmuz günü Hollanda’da Leyden’de doğan Rembrandt (Rembrant) Harmens van Rijn, zengin bir adamın oğluydu. Belirli bir yaşa gelen Rembrant’ın, babasının durumuyla yakışık alır bir meslek seçeceği düşünülüyordu. Fakat genç Rembrant çok önceden kararını vermişti. Üç yıl süreyle doğduğu şehri ve Amsterdam’ı tanıdıktan sonra 1626 yılında Leyden’de resim yapmaya başladı. Kendine ..

Read more