Tag : radyoteleskop

RADYOTELESKOP NEDİR? Radyoteleskop uzaya fırlatılan uyduLarın gönderdiği işaretleri ve uzayda radyo dalgaları yayan diğer kaynakların sinyallerini algılamak için yapılan büyük anten sistemleridir. Radyoteleskop madeni dev bir parabolik yansıtıcıdan oluşur. Bu yansıtıcının görevi uzaydan gelen radyo sinyallerini tam odak noktasında bulunan bir antene yansıtmaktır. Böylece uzaydan dünyamıza çok zayıflayarak gelen radyo sinyalleri güçlendirilmiş olur ve antenin ..

Read more