Tag : petrol

PETROL SONDAJI NEDİR NE ZAMAN BAŞLADI? Petrolün belirli amaçlarla çok eski zamanlardan beri kullanıldığı, güvenilir kaynak ve belgelere dayanan bir ger­çektir. Uygarlık bakımından gelişmiş ülkelerde (örneğin eski Çin’de), insanlar evlerini aydınlatmak için bu değerli yakıtı kullanırlardı. Bütün bunlara rağmen, bilim adamlarının ve teknologların petrolü bir güç kaynağı olarak bilimsel bir ciddiyetle ele almaları ancak ondokuzuncu ..

Read more

BÜYÜK PETROL GöLÜ NEREDEDİR? 1499 yılında İtalyan kâşifi Amerigo Vespucci, Güney Amerika kıyılarında keşifler yaptı. Büyük Maracaibo (Marakaybo) gölüne ulaştığı zaman, İtalya’da Venedik’teki iç gölün bir benzeriyle karşılaşmış olduğu yargısına vardı. Bu nedenle, bölgeyi “Küçük Venedik” diye adlandırdı. Aynı şeyin İspanyolca karşılığı “Venezuela” dır. Hepimizin bildiği gibi, Amerigo Vespucci’nin “Küçük Venedik” adını verdiği bölgede şimdi ..

Read more

PETROKİMYA NEDİR? Genel bir tanımlamayla, petrolden elde edilen kimyasal maddelerle ilgilenen bilim, teknik ve sanayi dalına petrokimya diyoruz. Petrolden ya da onunla ilintili olarak, tabii gazlardan çıkarılan ham maddelerden, günümüzde sayamayacağımız kadar çok basit ve karmaşık maddeler elde edilmektedir. Bugün, petro-kimya sanayii’nin temel ana madde kaynağı durumuna gelmiştir. Yalnız Amerika’da, kimya sanayiinde iktisadi gelirin yüzde ..

Read more