Tag : patlayıcı maddeler

PATLAYICI MADDELER NERELERDE KULLANILIR? İnsanoğlu tarafından bilinen ilk yapay patlayıcı “siyah barut” tur. Yüzyıllar boyunca kullanılan bu patlayıcı madde, temelde odun kömürü, sülfür ve KNO3 simgesiyle tanınan potasyum nitrat karışımıdır. Güvenilir kaynaklara göre Çinliler yüzyıllarca önce bu karışımın hazırlanmasını biliyorlardı. Buna rağmen, Avrupa’ya ancak 1270 yılında Roger Bacon’un aracılığıyla tanıtılmıştır. Siyah barutun toplarda ateşleme amacıyla ..

Read more