Tag : müslümanlık

MÜSLÜMANLIKTAKİ MEZHEPLER NELERDİR? İslam dininde zamanla ayrı görüş ve inançlar ortaya çıkmış, bunların oluşturduğu sistemlere “mezhep” adı verilmiştir. Başlangıçta, İslam dinindeki mezhepler siyasi nitelikteydi. Halifelik konusundaki ayrı görüşler, fikir ayrılıkları bunları savunan çeşitli guruplar ve topluluklar giderek mezhepleri oluşturdu. Hz. Muhammed’in ölümü döneminde sonradan çekişme, hatta çatışmalara dönüşen fikir ve görüş ayrılıklarının konuları şunlardı: Halifenin ..

Read more