Tag : motor

İLK MOTORU KİM YAPTI? Motor, hareket üreten bir makinedir. Enerjiyi, genellikle, ısı enerjisini harekete dönüştürür. Böylece bir iş yapılması için olanak sağlamış olur. Eski insanlar, işlerini kendi güçlerine güvenerek yapmak zorundaydılar. Zamanla, kendi güçlerini aşan işleri yapabilmek için hayvanlardan yararlanmayı düşündüler. İlkel araç ve gereçlerinin kullanılmasında, ehlileştirdikleri belirli hayvanların gücünden yararlandılar. Sonra yelkenlileri ve yeldeğirmenlerini ..

Read more