Tag : milet

TALES KİMDİR? İyon kültürünün ilk büyük filozof ve bilim adamlarından, yaklaşık olarak 640 -546 yılları arasında yaşamış olan Miletli Tales, devrindeki ve daha önceki bütün büyük düşünürler gibi dünyanın yapısı nedir?”, “dünya ve evrenin geri kalan kısımları arasındaki ilişki nedir?” sorularını cevaplandırmak için çalışıyordu. Tales, dünyanın yapışım oluşturan her şeyin sudan meydana geldiği inancındaydı. Bu ..

Read more