Tag : kuzey irlanda

İRLANDA ADASINDA KAÇ DEVLET VARDIR? Büyük Britanya adasının kuzeyinde bulunan İrlanda Adası’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu, kuzey doğusu Kuzey Kanalı, doğusu İrlanda Denizi, güneyi ve batısı da Atlas Okyanusu ile çevrilidir. İrlanda’nın yüzölçümü 83.846 metre kare, buna mukabil nüfusu dörtmilyon ikiyüzdoksanbindir. Bu büyük ada yıllardır devam eden göçler yüzünden devamlı nüfus kaybına uğrayan ender ülkelerden biridir. ..

Read more