Tag : johannes brahms

BRAHMS KİMDİR? Brahms yirmi yaşındayken, Remenyi adındaki bir Macar kemancının konser turnesi esnasında piyanoyla ona eşlik etmişti. Bir gece Remenyi ilk parçasına başladığı zaman Brahms çaldığı piyanonun yarım ton akordsuz olduğunun farkına vardı. Buna rağmen en ufak bir tedirginlik belirtisi göstermedi. Parçayı ezberinden ve tuşlarda akord düşüklüğüne göre bir düzen izleyerek çaldı. Büyük kemancı Joachim ..

Read more