Tag : istanbul valiliği

BABIALİ NEDİR? 19. yüzyıl başına kadar, Osmanlı İmparatorluğunda şimdiki hükümet (kabine) düzeni karşılığı “Divan-ı Hümayun ” vardı. 19. yüzyıldan itibaren, devlet düzeninde bildiğimiz hükümet sisteminin uygulanmasına başlandı. Sadrazamlık makamı karşılığı da, “Yüce kapı” anlamına “Babıâli” deyimi geçerli oldu. Eski devirlerde de, sadrazamların resmi daire olarak da kullandıkları özel ikamet yerleri “kapı” diye adlandırılırdı . Bu ..

Read more