Tag : hristiyanlık

AFOROZ NEDİR? Aforoz, Hristiyanlıkta kilise yetkilileri tarafından uygulanan dini nitelikte bir cezalandırma yöntemidir. Bu cezanın uygulandığı kimsenin de Hristiyan olması gerekir. Kilise gözünde “suçlu” görülen kişi, yetkili din adamı tarafından aforoz edilir. Artık kiliseye kabul edilmeyecek, din dışı sayılacaktır. Yöntemin uygulanması Hristiyanlığın ilk zamanlarında başlamıştır. Özellikle büyük suç işleyenlere, dine aykırı, dini kurallar dışı hareket ..

Read more

KATAKOMB NEDİR? Katakomblar Roma yöresinde bulunmuş eski yeraltı mezarlarıdır. Bu mezarlarda Hristiyanlığın ilk dönemindeki Hristiyanlar gömülüdür. Sözkonusu mezarlar yumuşak kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Çılgınlık düzeyine varan tutku ve saplantılarıyla Roma tarihinde kara bir leke olan İmparator Neron devrinde, Hristiyanlar dini tören ve ayinler için bu mezarlarda toplanırlardı. Yeraltı mezarları bu tür toplantılar için emin yerlerdi. Bunun ..

Read more