Tag : hezarfen ahmet çelebi

PLANÖR NEDİR? Yapısı genellikle tek kanatlı, motor olmaksızın rüzgârın yardımıyla uçan uçaklar “planör” diye tanımlanır. Planörlerde de motorlu uçaklarda olduğu gibi uçuş kontrol düzeniyle ilgili aletler, iniş takımları, altimetre (yükseklik göstergesi) vardır. Bildiğimiz uçaklardan tek ve esas farkı, daha yukarda değindiğimiz gibi bunlarda motorun olmayışıdır. Planörlerin havalanması için seçilecek yerler bakımından özel bir dikkat gösterilmesi ..

Read more