Tag : frikler

HİTİTLER KİMDİR? İsa’dan önce 1900 yıllarında, Hititler Ermenistan üzerinden, Kafkas dağlarını aşarak Küçük Asya’ya (Anadolu) geldiler. Karadeniz’in güneyinde, Kızılırmak dirseği yöresine yerleştiler. Diğer Hint-Avrupa kökenli kavimler gibi, yerleşik bir uygarlıktan yoksundular. Fakat Sümerler, Mısırlılar, Hintliler ve Babil halkına göre büyük bir üstünlükleri vardı. Bronzdan daha sert olan ve daha yüksek ısıda eriyen demiri işlemek konusunda ..

Read more