Tag : etrüskler

ETRÜSKLER KİMDİR? Romanlardan önce İtalya’da yaşayan Etrüskler, İsa’dan önce 10.yüzyılda Batı Anadolu’dan kalkıp buraya gelmiş ve yarımadanın batı kesiminde yerleşmişlerdi. İtalya yarımadasının orta kesiminde yaşayan kavimler uygarlık bakımın­dan çok geri düzeyde oldukları halde, Etrüskler uygarlık dü­zeyi çok yüksek bir çevreden gelmişlerdi. Güvenilir tarih kaynakları, Etrüskler’in Hint-Avrupa kö­kenli olduğunu belirtir. İtalya’nın orta kesiminde yaşayan ka­vimler çobanlık ..

Read more