Tag : denizatı

DENİZATI NEDİR? Aslında bir balık olmasına rağmen, denizatını sıradan bir balık saymamız için mevcut nedenler çok azdır. Başı yaklaşık olarak bir atı andıran bu yaratığın gövdesi sert plakalarla ve dikeni andıran sivri uçlu çıkıntılarla kaplıdır. Kuyruğu bir yılnanın kuyruğuna benzer. Deniaztı bir balık gibi hareket etmez. Genellikle kuyruğunu kıvırarak bir yosuna takılır ve böylece akıntının ..

Read more