Tag : dahi

DEHA NEDİR? Günlük hayatımızda çeşitli vesilelerle belirli kişiler hakkında “deha”deyiminin kullanıldığını kim bilir kaç kez duymuşuzdur. Yaptıkları müstesna işler, ortaya koydukları buluşlar nedeniyle, gene belirli bazı kişiler “deha sahibi” diye tanımlanırlar. Tarih kitaplarını karıştırdığımızda, deha sahibi yani “dâhi” diye tanımlanan nice ünlü kişilerle karşılaşırız. Büyük bir olasılıkla, “deha” ve “dâhi”deyimlerinin gerçek anlamları hepimizin zihnini kurcalamıştır. ..

Read more