Tag : cromwell

CROMWELL KİMDİR? Cromwell (Kromvel)’in doğum tarihi olan 1599’dan çok az sonra, Roma Kilisesi ile dini bağlar koptu. İngiltere’yi Roma nın dini yetki alanı dışında bırakan bu kopuş, sonradan Kromvel’in kişiliği üzerinde büyük etki yapmıştır. Kromvel’in ailesi varlıklıydı. Öğrenimini Kembriç (Cambridge) Üniversitesi’nde tamamladı. Püriten mezhebine girdiği için gerçek anlamda bir sofuydu. İlerde önee Parlamento safında Kral ..

Read more