Tag : çivi yazısı

ÇİVİ YAZISI NEDİR? Çok eski çağlarda Ön Asya’nın değişik bölgelerinde yerleşik kavimlerden çoğunun kullandığı bir yazı türüdür. Daha eski toplumlardan Sümerler’in ilk yazısı resim-yazı şeklindeydi. Bu yazı türünde fikirler ve kavramlar, cisimler basit çizgili resimlerle ifade ediliyordu. Daha sonra resim-yazı bırakıldı. Yatay ve dikey bazı çizgilerden meydana gelen “çivi yazısı” kullanılmaya başladı. Çizgilerin bir ucunda ..

Read more