Tag : beyin

AKIL NEDİR? Akıl kişide zihni durumu oluşturan etken nedendir. Descartes gibi filozoflar “aklı” “ruhla” birlikte mütalaa eder ve bu ikisinin “ben”i veya “kişi”yi oluşturduğunu öne sürerler. Aristo ve Agninas gibi filozoflar ise ruh ve bedenin kişiyi oluşturduğunu, “aklın” ise kişideki güçlerin tümü olduğunu söylerler. Yirminci yüzyıl düşünürleri “aklın” zihni faaliyetleri “bedenin” ise fiziksel faaliyetleri yerine ..

Read more