Tag : agah efendi

TÜRKİYE’DE İLK ÖZEL GAZETEYİ KİM ÇIKARDI? 1831 yılında yayınlanan ilk Türkçe gazete “Takvim-i Vekayi” adını taşımakta olup resmi nitelikteydi. Bunu Çörçil adında bir İngiliz tarafından çıkarılan yarı resmi ve hükümetin maddi yardımıyla desteklenen “Ceride-i Hevadis” adındaki gazete izledi. Fakat hükümetle herhangi bir ilgisi olmayan özel nitelikte ilk Türk gazetesi 21 Ekim 1860 tarihinde, “Tercüman-ı Ahval” ..

Read more