SARILIK NEDİR?

  Sağlık

SARILIK NEDİR?

Genel bir sınıflandırmaya göre ”sarılık” hastalığının üç nedeni vardır: (1) Yeni doğan bebeklerde görülen sarılık hastalığında olduğu gibi, dolaşım sisteminde çok sayıda eritrosit ayrıştırılır. Karaciğere normalin çok üstünde bilirübin gelir. Karaciğer, bunun hepsinin bağırsağa atılmasında yetersiz kalır. Fazla bilirübin’in plazmada dolaşıma katılması sonucu, deri ve dokular sarı renk alır. Bu tür sarılıkta dışkı koyu renktedir. (2) Tıkanıklık sarılığı: Safra yolları tıkanması sonucunda, safra bağırsağa akamaz. Yeniden kan dolaşımına karışır. Sık rastlanan bu tıkanıklığın nedeni safra kesesi taşlarıdır. (3) Hepatik sarılık: Karaciğer hücrelerinin hastalanması, karaciğer hücrelerinin belirli bir karaciğer hastalığı esnasında şişmesi ve karaciğer içi ufak safra kanallarının, tıkanması sonucu olur. Hastalığın ilerlemesiyle sarılık hali artar.
Yukarda sayılan nedenlerden birincisinde sözü geçen bilirübin, özel bir pigment (boya maddesi)dir. Bunun birikimi, kolaylıkla tahmin edileceği gibi sarılık haline sebep olur.
Hastalığın tedavisinde, hangi nedenin etken olduğu esas tutulur. Tıkanıklık sarılığında, tıkamayı meydana getiren safra taşları ameliyatla alınır. Hepatit ve diğer tür sarılıkta, bilimsel yöntemlerle kesinliği kabul edilmiş bir tedavi uygulaması yoktur. Genel tedbirler almak, sıkı bir perhiz, rejimi uygulamak gerekir. Sarılık uzarsa, uygulanan beslenme rejiminde proteinin bulunmamasına dikkat edilir A ve D vitaminleri, kalsiyum glükonat verilir. Tıkanıklık sarılığında şiddetli kaşınma olabilir. Bu durumda, mevzii olarak kalamin (calamine) losyonuyla % 1 fenol karışımı uygulanır.
Sarı humma, fosfor, kloroform, karbon tetraklorür vb. zehirlenmeler sonucu, karaciğer hücreleri tahribe uğrar. Bu hücrelerdeki bilirübin serbest kalarak kan dolaşımına katılır. Dolayısıyla, “hepatik” tür gurubuna giren sarılık hastalığı meydana gelir.

BENZER YAZI  BAKTERİ NEREDEN GELİR?

Bir Cevap Yazın