LÖSEMİ NEDİR?

  Sağlık

LÖSEMİ NEDİR?

Herkesin bildiği gibi, hayatın varlığı için kan gereklidir.
Kandaki belirli bazı maddeler ve hücreler, ayrı ayrı görevleri yerine getirirler. Bazen kandaki bu unsurların denge ve düzeninde bozulmalar, aksamalar olur.
Söz konusu düzensikliklerden en önemlisi en tehlikelisi, “lösemi” dir. Lösemi olan bir kimsenin kanındaki beyaz hücreler (yani akyuvarlar), aslında olması gereken miktarın 50 veya 60 katı çoğalabilir. Bu durum son derece kritik bir önem taşır. Çünkü vücut yapısında kanı oluşturan, kan yapan kısımlardaki bir düzensizliğin sonucudur.
Yıllar önce, lösemiye tutulan bir kimsenin durumuy tamamen umutsuz sayılıyordu. Gerçeği söylemek gerekirse, lösemi için kesin bir tedavi yöntemi halen de bulunmuş değildir. Fakat bu alanda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle hastanın uzun süre yaşayabilmesi ve ıstırap çekmemesi sağlanmıştır.
Löseminin değişik türleri vardır. Bunların her biri ayrı belirtiler gösterir. Hastanın hayatı, yaşama süresi, hastalığın türüyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla, her tip lösemi olayında ayrı tedavi yöntemleri uygulanır. Hastalığın türüne göre tedavi yöntemi de değişir.
Genel olarak Lösemi ikiye ayrılır: (1) Had (şiddetli) lösemi, (2) Kronik lösemi.
Had (şiddetli) lösemi ansızın belirir. Hızla ilerler. Bu tip lösemi teşhis edilinceye kadar çok ileri aşamaya gelmiştir. Daha ziyade 35 yaşını aşkın kimselerde görülür.
Lösemi, etkin olduğu beyaz hücrenin (akyuvarın) özel tipine göre de değişir. Değişik tür lösemi olmasına rağmen, başlangıçtaki belirtiler birbirine benzer. Teşhisin gecikmeksizin yapılması bu bakımdan önemlidir. Lösemi teşhisi, kanın ve iliğin mikroskop altında incelenmesi yöntemiyle yapılır.

BENZER YAZI  BÖBREK TAŞI NEDİR?

Bir Cevap Yazın