APOLLON KİMDİR?

  Genel Kültür, Tarih

APOLLON KİMDİR?

Grek mitolojisine göre Tanrılar Tanrısı Zeus’un oğlu olan Apollo, Eski Yunanlılar’ın en yaygın ölçüde tanınan tanrı­larından biridir. Güneş Tanrısı olarak bilinir.
Tanrılar Tanrısı Zeus ile, Tanrıçalardan Leto (Latone)’nun oğlu, Av Tanrıçası Diana’nın ikiz kardeşidir. Apollo’nun Gü­neş Tanrısı olmaktan başka, tarım, hayvancılık, gelişen genç­liğin koruyucu tanrısı olduğu da kabul edilir. Yeryüzünün dai­ma güneşle aydınlanan, ışıklı tarafında egemendir. Gümüş ya­yından attığı oklarla karanlık kuvvetleri mahveder. Annesi Leto’ya sarkıntılık eden dev Tityos’u, Delf yöresinde yağmaya kalkışan Piton (Python) adındaki canavarı yenilgiye uğratmış,
Troia (Truva) önündeki Yunanlılar’a belirli bir suçlarından dolayı veba (Karaölüm) saçan oklarını yağdırmıştır. Onu tas­vir eden heykeller, elinde yedi telli bir lir (eski bir müzik aleti) ile canlandırmışlardır. Olemp Dağı’nda, tanrıların şölen ve şenliklerinde, lir çalarak onları eğlendirdiği efsanelerle dile getirilmiştir.
Eski Yunanlılar, Delfi’de Apollon tapınağındaki rahibelere danışarak geleceği öğreneceklerine inanırlardı. Apollon, aynı zamanda insanlara şifa, dertlerine deva veren bir tanrı ola­rak da bilinir.
Zeus’un oğlu Apollo hakkındaki efsaneler son derece renk­li ve çeşitlidir. Leto ikiz kardeşlere (Apollo ile Diana ‘ya) ge­be kaldığı zaman, Evlenme Tanrısı Hera onu kıskanmış ve her yerden kovulmasına sebep olmuştu. En sonunda, Leto deniz­lerde yüzen ve kuvvetli sütunlar üzerinde duran Delos Adası’ndaki Kynthos Dağı’nda çocuklarını dünyaya getirmişti. Son­radan bu yer Leto’nun ve çocuklarının en sevdiği yer olmuş­tur.
Apollon’un Daphne’ye karşı duyduğu aşkla ilgili efsane de çok ilginçtir ürkek ve çekingen Daphne(Defne), onun isteğine karşı gelmekten korkmuş, gene de aşkından sakınmak, istek­lerine uymamak için bir defne dalı şekline girmişti.
Bütün bu renkli efsanelere kaynak olan Apollon, ünlü hey­kelcilerin ve ressamların gerçekten değerli eserleriyle canlandırılmıştır. Resim ve heykellerinde gürbüz yapılı ,uzun ve çekme burnu biçimli, geniş alınlı, yakışıklı bir genç olarak gö­rülmektedir.

Bir Cevap Yazın