ALTERNATÖR NEDİR?

  Bilim, Fen, Teknoloji

ALTERNATÖR NEDİR?

Alternatif akım ve gerilim üretir. Alternatif gerilim, basit bir tanımlamayla yönü ve değeri periyodik (ardarda belirli sürelerle) değişen gerilimdir.
Alternatörün üretim yapması için, genellikle bir doğru akım tarafından harekete geçirilmesi gerekir. Bunu sağlamak amacıyla, alternatör milinin döndürülmesi zorunluğu vardır. Ayrıca, alternatörün “uyarma sargıları” adı verilen bobinlerine de doğru gerilim uygulanır. Bu doğru gerilim, alternatörün içinde bir elektromanyetik alan içinde dönmeye koyulur.
Böylece, elektromanyetik yasalarına göre kapalı sargı devresinde bir gerilim elde edilir,endüklenir. Sözkorrusu gerilim “alternatif’ bir gerilimdir.
Modern alternatörler yapısal olarak dinamolardan farklıdır. Gücü zayıf olan bazı makineler hariç, gerilim ve akım, endüklenen ya da stator adı verilen sabit bir magnetik devrenin oluklarına yerleştirilmiş bobinlerde belirir. Stator içinde, endükleç (rotor) denilen,endükleç bobinlerini taşıyan bir magnetik devre dönmektedir.
Alternatör milini döndürmek için değişik enerji kaynaklarından yararlanılır. Kaynağın türü gerilim ve akım üretilen santralın da türünü belirler. Alternatör bir Diesel motoru ile döndürülüyorsa, santral “Diesel santralı”, buhar türbini kullanılıyorsa “buhar santralı”dır. Ayrıca termik enerji kaynağı kullanılan “termik santral” ve su enerjisinin yararlı olduğu “hidroelektrik santral”lar vardır.
Alternatörler elektrik akımı üreten ilk makinelerdir. Gramm’ın toplayıcı’yı buluşundan sonra, alternatörler bir süre kullanılmamıştır. Fakat alternatif akım enerjinin uzun mesafelere iletiminde daha ekonomik olduğu için, çok geçmeden alternatör yapımı ve kullanılması gene yaygınlaşmıştır.

BENZER YAZI  ÇAMAŞIR MAKİNASI NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Bir Cevap Yazın