Tag : vitray sanatı

GOTİK NEDİR? Avrupa’da Ortaçağ sonlarından (yaklaşık olarak 12. yüzyıl ortaları), Rönesans’la açılan Yakınçağ başlarına kadar egemenliğini sürdüren, kendine has nitelikleri bulunan bir sanat anlayışı ve akımıdır. Roman (Latin) sanatına karşı bir tepki olarak doğan Gotik sanatı (daha doğru bir deyimle Gotik tarzı), özellikle mimaride etken olmuştur. Bazı kaynaklar mimaride çıkış noktasının Fransa olduğunu belirtmekteyse de, ..

Read more