Tag : vandal

TARİHTE BARBARLAR KİMDİR? İsa’dan sonra 313-337 yılları arasında egemenliğini sürdüren ilk Hıristiyan Roma İmparatoru Konstantin’in ölümünün ardından, Roma İmparatorluğunun toprakları çok sayıdaki barbarların istilasına uğramıştı. Kuzeyden akın eden bu savaşçı topluluklar, eski Yunan ve Romalıların kendi dillerinden başka dil konuşan, töreleri, gelenekleri kendi töre ve geleneklerine uymayan kavimlere verdikleri adla, toplumca “barbar” diye tanımlanıyordu. Yunanlılar, ..

Read more