Tag : tanzimat

TANZİMAT NEDİR? 1834 yılında Paris, daha sonra Londra elçilikleri yapan Mustafa Reşid Paşa, Mısır sorununun çözümünde gösterdiği başarı üzerine yeni Padişah Abdülmecid tarafından İstanbul’a çağrılmıştı. Batıda geçirdiği yılların deneylerini inandırıcı, etkileyici bir dille padişaha anlattı. Ona geniş yetki veren Padişah, kendi adına bir ferman hazırlamasını buyurdu.. Büyük ölçüde batı hayranı olan, özellikle Londra’da geçirdiği yılların ..

Read more