Tag : michael faraday

BUZDOLABINI KİM İCAT ETTİ? Genel anlamda soğutma, belirli şeyleri soğutup bu durumda tutmak amacıyla yapılan işlemdir. Herhangi bir şeyi soğutmak için, ondaki sıcaklığın alınması ve tekrar ısınmasına meydan verecek koşulların ortadan kaldırılması gerekir. Eski zamanlarda, belirli şeyleri soğutmak, soğuk tutmak için kar ve buzdan yararlanılıyordu. Çok eskiden beri bilinen şarap bu yoldan soğutulurdu. Fakat çok ..

Read more

ELEKTROLİZ NEDİR? Elektrik yasalarına temel olan ilkeye göre, pozitif sodyum iyonları negatif klor iyonları tarafından çekilir. Şekilde gösterildiği gibi kristal yapısında bir bileşim yaparlar. Burada meydana gelen bileşim sodyumklorür(NaCl)dür. Başka türlü söylemek gerekirse, bildiğimiz sofra tuzu oluşmuştur. Sodyum klorür kristalleri suda eritilirse, sodyum ve klor iyonları çözüşür, serbest kalır. Bu eriyik, elektriksel bakımdan bir iletkendir. ..

Read more