Tag : kubilay

KUBİLAY HAN KİMDİR? Büyük savaşçı ve sınırları uçsuz bucaksız toprakları çevreleyen bir İmparatorluğun kurucusu olan Cengiz Han’ın torunu Kubilay Han da atasına yakışan, onun soyundan geldiğini ispatlayan bir askerdi. Fakat insani değerlere verdiği önem ve yeni fikirlere açık, aydın yönüyle Cengiz Han’ı da aştığı söylenebilir. Çin’deki yarım yüzyıllık Moğol istila hareketi tamamlandığında, Kubilay Han’ın başında ..

Read more