Tag : kimya sanayi

PETROKİMYA NEDİR? Genel bir tanımlamayla, petrolden elde edilen kimyasal maddelerle ilgilenen bilim, teknik ve sanayi dalına petrokimya diyoruz. Petrolden ya da onunla ilintili olarak, tabii gazlardan çıkarılan ham maddelerden, günümüzde sayamayacağımız kadar çok basit ve karmaşık maddeler elde edilmektedir. Bugün, petro-kimya sanayii’nin temel ana madde kaynağı durumuna gelmiştir. Yalnız Amerika’da, kimya sanayiinde iktisadi gelirin yüzde ..

Read more