Tag : kanije

KANİJE SAVUNMASI NEDİR? Macaristan ile Avusturya arasında, Drava ve Tuna nehirleri yöresinde ufak bir kale olan Kanije tarihimizdeki şanlı kahramanlık destanlarından birinin de konusudur. Müttefiklerinin de katkıda bulunmasıyla sayısı 100.000 ’i aşan askerin oluşturduğu büyük bir ordunun başındaki Avusturya Arşidükü Ferdinand Kanije kalesini kuşatmıştı. Avusturyalılar, Almanlar, İtalyanlar, Macarlar, İspanyol ve Fransızların bulunduğu ordu gerçek anlamıyla ..

Read more