Tag : jeneratör gazı

YAPAY KÖMÜRLER NEDİR? Doğal kömürlerden çeşitli işlemlerle elde edilen yakıt maddeleri “yapay kömür” diye tanımlanır. Kok, sömikok, briket, odun kömürü bu tür kömürlerdir. Taşkömürün havasız ortamda kuru kuruya damıtılmasıyla elde edilen kok kömürünün karbon oranı %90 ile 95 arasındadır. Kalorisi ise yaklaşık olarak 7000 kilokaloriyi bulur. Kok kömürünün en büyük önemi, demir, kalay, bakır, çinko ..

Read more