Tag : idealar

ARİSTO KİMDİR? İsa’dan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşayan Aristo, Eski Yunanistan’ın en büyük bilgelerinden, en ünlü filozoflarından biridir. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amintas’ın saray hekimiydi. Ege Denizinin kuzeydoğu kıyılarındaki Stagira’da doğan Aristo, on yedi yaşındayken geldiği Platon(Eflatun)’un Akademisi’nde yirmi yıl öğrencilik etti. Burada mantık ve metafizik çalışmalarının dışında, hukuk, matematik, astronomi ve ..

Read more